Ölprovning och gemenskap i Mariestad 

Kontaktuppgifter >>

logga
Sällskapet Oxhornet är en ölklubb i Mariestad grundat den 14 april 1986 av Enn Kersna. Sällskapets verksamhet består i huvudsak av trevlig samvaro, ölprovning, ölföredrag, darttävlingar samt studiebesök för ölkulturellt utbyte.

Entre till klubblokalen

Entre till klubblokalen

 

Sällskapets medlemmar består av män i åldrarna 48 till 72 år. Medlemsantalet uppgår för närvarande till 33 personer och är maximerat till 36 betalande medlemmar. I klubben finns också två stycken hedersmedlemmar.

Vi har en mycket fin klubblokal. Där finns bland annat en utställning med flera tusen ölflaskor, alla olika och från olika delar av världen. Det är flaskor som en av våra medlemmar samlat in – och provsmakat.

I lokalen finns också ett litet kök och en bardisk. När vi har sammankomster samlas vi först en liten stund i baren innan mötet börjar. Efter mötet blir det barhäng för dem som inte deltar i pilkastningen.
För att bli medlem i klubben ska man av ordinarie medlem inbjudas att vid fem tillfällen närvara som gäst.
Dessa tillfällen är att ses som en prövotid. Man kan sedan ansöka om medlemskap i klubben och bifalles detta sker inval vid årsmöte eller halvårsmöte.

Varje medlem tilldelas vid inträde i klubben ett ölnamn samt ett glas i kristall med sitt invalsår och ölnamn ingraverat.
Vi sammanträder en gång per månad för att umgås och avnjuta vårt livselixir. Det enda oseriösa inslaget i verksamheten kan sägas vara att vi vägrar att spotta ut ölet i samband med våra ölprovningar.

Vårt motto lyder: ”Dricka och stå kan få – dricka och falla kan alla!”

 

En del av flasksamlingen

En del av flasksamlingen

”Det här sällskapet är tillägnat de storartade kamrater
som gör öldrickandet till en njutning,
som når förnöjsamhet
före mängd och som, oberoende av ölsort, kan ta den,
tåla den och avnjuta den
och fortfarande förbli gentlemän.”
Old Gold aug 2008
 


Kontaktuppgifter:
Ordförande: Lapin Kulta
mikael.ronnlund@abc.se

Sekreterare: Electric Nurse
indufa.mj@gmail.com

Klubbmästare: Norrlands Guld
benny.stenlund@telia.com

Kassör: Åbro
douglas@skyltotryck.se

Webbansvarig: Björne Bryg
bjornebryg@skildra.nu

7 147 har läst detta.
© Oxhornet Mariestad. Länka gärna hit.