Ölprovning och gemenskap i Mariestad 

Home December månadsmöte 2023

December månadsmöte 2023

Oxhornet 2023-12-12
Närvarande: Anders Sundberg
Bengt Ryberg vice ordförande
Douglas Gustafsson kassör
Mikael Johansson sekreterare
Ingmar Olsson tävlingsledare
Anders Lundh
Benny Stenlund barmästare
Tomas Carlsson
Fredrik Lindahl
Sören Modig
Göran Hellström lokalvärd
Peter Svantesson
Mikael Hilmersson
Ola Hermansson
Markus Åsberg lokalvärd
Lasse Stenlund
Anders Flodin gäst

 1. Baren öppnade.
 2. Tf. ordf. förklarade mötet öppnat.
 3. Gästen Anders Flodin presenterade sig.
 4. Brandsäkerheten föredrogs.
 5. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
 6. Ölnyhet 1: Samuel Adams Winter Lager, flaska 355 ml, 5,6 %. Pris: 24:50. Betyg 5,76
  (4-7).
 7. Ölnyhet 2: Stigbergets Juleljus, burk 44 cl, 6,8 %, pris: 47:90, Betyg: 6,82 (4-9).
 8. Aktuell dartstatus: Åbro, Postiljon, Norrlands Guld.
 9. Kommande möte: Hilmersson + Robertsson är lokalvärdar. Ordförande måste göra
  en ny lokalvärdslista med nya medlemmar.
 10. Rosor och glada tillrop samt surdegar och andra påhopp: Postiljon ger en surdeg till
  att så få kastar dart varje möte. Klövsjö gav en ros till alla som är här ikväll. Tomas C
  gav en ros till Anders Lundh som ordnade listan för mat till kvällens fest. Beersmith
  gav en ros till förra mötets lokalvärdar och dess smörgåstårta.
 11. Projektredovisning: Resegruppen jobbar på en resa under året.
 12. Ölnyhet 3: La Chouffe, flaska 33 cl, 8 %. Pris 28:90. Betyg 6,3 (3-9).
 13. Övriga frågor: Kassören undrar vad vi gör med medlemmar som inte har betalat
  medlemsavgiften för 2023. Benny stenlund ansåg att vi måste besluta på årsmötet
  hur vi utesluter medlemmar som inte betalat. Ola Hermansson vill att vi ska trycka
  upp nya kläder till klubben. Lasse Stenlund föreslog recycling där gamla medlemmar
  ger sina tröjor till nya. Tomas C föreslog något långärmat till vintermötena. Klövsjö
  föreslog nya kläder till jubileet 2026. Bengt Ryberg föreslog t shirt eller piké. Anders
  och Douglas får ta fram något.
 14. Mötet avslutades.
  Maten bestod av knytkalas med olika julrätter.
  Vid tangentbordet
  Electric Nurse
118 har läst detta.
© Oxhornet Mariestad. Länka gärna hit.