Ölprovning och gemenskap i Mariestad 

Home Articles posted by oxhornet (Page 5)

Krogcykling 2005 Tyskland

Krogcyklingen 7.6.2005 av Harry Kjellman

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Bremen reserapport 2002

Bremenresan 3.12.2004 av Harry Kjellman

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Dublin jubileumsresa 2006 bildcollage

Bildcollage från Dublin 2006 av Harry Kjellman

 
Tags: , , ,
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Ålagille hösten 2010

Oxhornets ålagille i Åhus under hösten 2010 Av Harry Kjellman

 
Tags: , , ,
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

April månads möte 2012

Published on april 11, 2012 by in Möten
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Beviljande i stadsfullmäktige 18 december 1923 för ölservering på Lindbloms öl

Published on mars 25, 2012 by in Dokument, Historia

Citerat från Stadsfullmäktiges protokoll 18 december 1923, paragraf 163, sidan XLII-XLIII: ”Genom magistraten hade infordrats stadsfullmäktiges yttrande i anledning av en av traktören Gustav Lindblom hos länsstyrelsen gjord ansökan om rättighet att från och med den 1 januari till och med den 30 september 1924 utskänka pilsnerdricka i tomten n:r 8 här i staden (bil. n:r 85 a-b). Då nu detta ärende företogs till behandling yrkade herr Augustsson att ansökningen måtte avstyrkas, var jämte herr borgmästaren framhöll, att därest stadsfullmäktige

(Läs mer)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Lindbloms ansökan om utskänkningstillstånd 1923

Published on mars 25, 2012 by in Dokument, Historia

Citerat från Stadsfullmäktiges protokoll 18 december 1923 bilaga N:o 85b: ”Till Kungl. Maj;ts Befallningshavare i Skaraborgs län Genom beslut den 24 november 1921 meddelade Kungl. Maj:ts befallningshavare i Skaraborgs län Systemaktiebolaget i Mariestad rättighet till utskänkning av öl i tomt n:r 8 därstädes under en tid av tre år, räknade från och med 1 januari 1922. Nämnda utskänkningsrättighet har Systemaktiebolaget sedemera, med Kungl. Maj:ts befallningshavandes godkännande, överlåtit å mig för vartdera av åren 1922 och 1923 och skulle ävenledes för

(Läs mer)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Beslut att Systemaktiebolaget får utskänka rusdrycker

Published on mars 25, 2012 by in Dokument, Historia

Citerat från Stadsfullmäktiges protokoll 21 april 1921 paragraf 55, sidan XVIII: ”Genom magistraten hade infordrats stadsfullmäktiges yttrande över en av Systemaktiebolagets i Mariestad hos länsstyrelsen gjord ansökan om rättighet att under åren 1922, 1923 och 1924 i Mariestad idka detaljhandel med rusdrycker (bil. 31 a-c). Stadsfullmäktige beslöto enhälligt tillstyrka bifall till ansökningen och föreslå, att bolaget finge anordna fyra försäljningsställen, nämligen ett för utminutering av spritdrycker vin och öl, förlagt till bolagets fastighet i tomten N:r 134 i kvarteret Ax,

(Läs mer)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Kinnekulle bryggeri i Forshem

Foto: Tomas Carlsson Fler bilder på bryggeriets webbplats: Bilder Kinnekulle bryggeri

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Surströmming hos Douglas 2008

Foto: Tomas Carlsson  

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
© Oxhornet Mariestad. Länka gärna hit.