Ölprovning och gemenskap i Mariestad 

Home Bilder Lindbloms återuppbyggda ölstuga

Lindbloms återuppbyggda ölstuga

Inredning från Lindbloms ölstuga

Inredning från Lindbloms ölstuga återuppbyggt i bryggerilokalen

På första våning i bryggeriets kontorsbyggnad fanns ett rum som bör ägnas lite extra intresse åt. Där låg nämligen Öl-puben vilken har en egen historia bakom sig.

Vid omdisponering av kontorsbyggnaden någon gång på 1960-talet inreddes denna pub efter en idé av försäljningschefen Sternhag. Inredningens äldre delar kommer från den s k Lindbloms ölstuga som sedan slutet av 1890-talet var inrymd i fastigheten Ormen på Österlånggatan, ungefär där Eurosko idag ligger.

I samband med att Lindbloms ölstuga lades ner byggdes lokalen om till skoaffär någon gång på 1930-talet. Då borttogs ölstugans fasta väggbänkar liksom den övriga inredningen vilken sedan togs omhand av dåvarande fastighetsägaren, Mariestads Bryggeri AB och magasinerades vid bryggeriet.

När Mariestads Bryggeri AB lade ner sin verksamhet och Lindbloms ölstuga byggdes om till skoaffär försvann någonting som kan betecknas som en ren kulturskatt,

Inredning från Lindbloms ölstuga

Inredning från Lindbloms ölstuga återuppbyggt i bryggerilokalen

nämligen de väggmålningar av konstnären Bror Kronstrand som prydde lokalen invändigt.

Lyckligtvis hittades målningarna vid en senare ombyggnation och fotograferades av någon framsynt person och blev på så sätt bevarade till eftervärlden. Här under kan du se målningarna. Klicka på bilderna för att se dem förstorade.

Bryggeriet lades som ovan nämnts ner 1973 och revs, Lindbloms ölstuga med dess väggmålningar är sedan länge borta men det fina Mariestadsölet lever fortfarande ännu kvar.

Text: Jan Andersson


 

Samtliga bilder på denna sida användes med benäget tillstånd av Bildarkivet vid biblioteket, Mariestad.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
6 905 har läst detta.
© Oxhornet Mariestad. Länka gärna hit.