Ölprovning och gemenskap i Mariestad 

Home Historia Dokument Beviljande i stadsfullmäktige 18 december 1923 för ölservering på Lindbloms öl

Beviljande i stadsfullmäktige 18 december 1923 för ölservering på Lindbloms öl

Published on mars 25, 2012 by in Dokument, Historia

Citerat från Stadsfullmäktiges protokoll 18 december 1923, paragraf 163, sidan XLII-XLIII:

”Genom magistraten hade infordrats stadsfullmäktiges yttrande i anledning av en av traktören Gustav Lindblom hos länsstyrelsen gjord ansökan om rättighet att från och med den 1 januari till och med den 30 september 1924 utskänka pilsnerdricka i tomten n:r 8 här i staden (bil. n:r 85 a-b).
Då nu detta ärende företogs till behandling yrkade herr Augustsson att ansökningen måtte avstyrkas, var jämte herr borgmästaren framhöll, att därest stadsfullmäktige beslöto tillstyrka bifall till ansökningen, beslutet borde innehålla att stadsfullmäktige förklarade sig icke hava något att erindra mot bifall, om styrelsen funne ansökningen kunna bifallas. 
Efter votering beslöto stadsfullmäktige med 17 röster mot 9 röster, som tillföllo herr Augustssons yrkande, att förklara sig icke hava något att erindra  mot bifall till ansökningen,  därest densamma lagligen kunde bifallas.
Herrar Georg Andersson, Hildén och Isacson, samt fru Bengtssons deltog ej i omröstningen.”

Läs tillståndet för Systemaktiebolaget.

Läs Lindbloms ansökan.

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
3 008 har läst detta.
© Oxhornet Mariestad. Länka gärna hit.