Ölprovning och gemenskap i Mariestad 

Home Posts tagged "Systemaktiebolaget"

Beslut att Systemaktiebolaget får utskänka rusdrycker

Published on mars 25, 2012 by in Dokument, Historia

Citerat från Stadsfullmäktiges protokoll 21 april 1921 paragraf 55, sidan XVIII: ”Genom magistraten hade infordrats stadsfullmäktiges yttrande över en av Systemaktiebolagets i Mariestad hos länsstyrelsen gjord ansökan om rättighet att under åren 1922, 1923 och 1924 i Mariestad idka detaljhandel med rusdrycker (bil. 31 a-c). Stadsfullmäktige beslöto enhälligt tillstyrka bifall till ansökningen och föreslå, att bolaget finge anordna fyra försäljningsställen, nämligen ett för utminutering av spritdrycker vin och öl, förlagt till bolagets fastighet i tomten N:r 134 i kvarteret Ax,

(Läs mer)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
© Oxhornet Mariestad. Länka gärna hit.