Ölprovning och gemenskap i Mariestad 

Home Historia Archive for category "Dokument"

Ölrecept i en bok från 1865

”Det kanske är någon av våra bryggare eller medlemmar som vill prova ett gammalt recept som jag har i en kokbok från 1865 ?”, frågade vår ordförande Mikael Rönnlund på vår e-postlista i klubben. Här kommer receptet från boken som ska vara från 1865. Om någon provar det, så säg till… (klicka på bilderna så kommer de upp förstorade)

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Beviljande i stadsfullmäktige 18 december 1923 för ölservering på Lindbloms öl

Published on mars 25, 2012 by in Dokument, Historia

Citerat från Stadsfullmäktiges protokoll 18 december 1923, paragraf 163, sidan XLII-XLIII: ”Genom magistraten hade infordrats stadsfullmäktiges yttrande i anledning av en av traktören Gustav Lindblom hos länsstyrelsen gjord ansökan om rättighet att från och med den 1 januari till och med den 30 september 1924 utskänka pilsnerdricka i tomten n:r 8 här i staden (bil. n:r 85 a-b). Då nu detta ärende företogs till behandling yrkade herr Augustsson att ansökningen måtte avstyrkas, var jämte herr borgmästaren framhöll, att därest stadsfullmäktige

(Läs mer)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Lindbloms ansökan om utskänkningstillstånd 1923

Published on mars 25, 2012 by in Dokument, Historia

Citerat från Stadsfullmäktiges protokoll 18 december 1923 bilaga N:o 85b: ”Till Kungl. Maj;ts Befallningshavare i Skaraborgs län Genom beslut den 24 november 1921 meddelade Kungl. Maj:ts befallningshavare i Skaraborgs län Systemaktiebolaget i Mariestad rättighet till utskänkning av öl i tomt n:r 8 därstädes under en tid av tre år, räknade från och med 1 januari 1922. Nämnda utskänkningsrättighet har Systemaktiebolaget sedemera, med Kungl. Maj:ts befallningshavandes godkännande, överlåtit å mig för vartdera av åren 1922 och 1923 och skulle ävenledes för

(Läs mer)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Beslut att Systemaktiebolaget får utskänka rusdrycker

Published on mars 25, 2012 by in Dokument, Historia

Citerat från Stadsfullmäktiges protokoll 21 april 1921 paragraf 55, sidan XVIII: ”Genom magistraten hade infordrats stadsfullmäktiges yttrande över en av Systemaktiebolagets i Mariestad hos länsstyrelsen gjord ansökan om rättighet att under åren 1922, 1923 och 1924 i Mariestad idka detaljhandel med rusdrycker (bil. 31 a-c). Stadsfullmäktige beslöto enhälligt tillstyrka bifall till ansökningen och föreslå, att bolaget finge anordna fyra försäljningsställen, nämligen ett för utminutering av spritdrycker vin och öl, förlagt till bolagets fastighet i tomten N:r 134 i kvarteret Ax,

(Läs mer)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
© Oxhornet Mariestad. Länka gärna hit.