Ölprovning och gemenskap i Mariestad 

Home Historia Oxhornets historia

Oxhornets historia

Historien bakom Oxhornets tillblivelse har sitt ursprung i att Enn Kersna var med vid en ölprovning på Charles Dickens Pub i Helsingborg. Här föddes hos Enn idén att även bilda en ölklubb hemma i Mariestad.
Därmed bildades Sällskapet Oxhornet den 14 april 1986 i dagligt tal kallad ölklubben. Enn modifierade Helsingborgsklubbens stadgar och skrev delvis nya som antogs som lag vid sällskapet tillblivelse.

Sällskapet har sedan dess hållit sina sammankomster en gång i månaden i olika lokaliteter runt om i Mariestad, med undantag för sommarmånaderna juni och juli. Det är föreskrivet 10 möten per år men det har dock förekommit extramöten under åren grund av att vissa medlemmar drabbats av stor törst!

Verksamheten har främst ägnats till ölprovningar och bryggeribesök samtidigt som vi arrangerat fester med våra respektive minst en gång per år. Vidare har vi ordnat otaliga resor både lokalt som utomlands.

Som Ni förstår var Enn Kersna den verkliga eldsjälen under Oxhornets tillblivelse. Han ombesörjde att Sällskapet fick namn, devis och stadgar samt iklädde sig ett flertal olika befattningar under uppstarttiden. Bland de ursprungliga pionjärerna har vi således Enn Kersna som ordförande, Olof Skoglund som sekreterare, Arne Pileroth som kassör och Hartmut Schulz som klubbmästare. Bland de tidigaste medlemmarna fanns även bland annat Ib Kjaergaard, Rolf Jacobsson, Lars Andersson och Kent Davidsson.

Klubbens första sammankomst hölls hos Enns fru Gunilla i hennes skönhetssalong, därefter har vi sammanträtt på de mest skiftande ställen inom staden såsom:

  • Odd Fellow lokalen
  • Flamman
  • Stadshotellet
  • Vandrarhemmets jordkällare
  • Restaurang Vänern
  • Strandvägen
  • Skyltotryck
  • Restaurang Hjorten.
  • På senare år har vi mest sammanträtt i vår ”egen” klubblokal.

Under de första mötena uppgick deltagarantalet till  5-6 personer. Under perioden i Skyltotrycks lokaler, samt efter att vår klubblokal blivit färdigställd, har vi legat på ett snitt över 16 deltagare per sammankomst. Varje ny medlem förses med ett unikt ölnamn samt ett löpnummer i matrikeln. Vi är nu uppe i 56 numrerade personer men då har även en del onumrerade personer passerat i tidernas begynnelse. För närvarande uppgår klubbens medlemmar till 33 personer samt 2 hedersmedlemmar. Det totala medlemsantalet, exklusive hedersmedlemmarna, är stipulerat till max 36 personer så snart är vi fullväxta och fulltaliga.

Text: Harry Kjellman

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
4 009 har läst detta.
© Oxhornet Mariestad. Länka gärna hit.